Kelime :
Sözlük :

Çeviri Sonucu
que ki o; ki yo que tú yerinde olsam
Benzer Karşılıklar
quebradizo/a kırılgan
quebrado/a kırık; solgun; batkın, müflis
quebradura
/f/
boğaz, geçit; fıtık
quebrantar kırmak, koparmak quebrantarse kırılmak, kopmak
quebranto
/m/
zarar; dert, acı
quebrar kırmak; koparmak; batmak, iflas etmek quebrarse kırılmak; kopmak; fıtık olmak
quedar kalmak
quehacer
/m/
iş, görev
queja
/f/
şikâyet quejarse yakınmak; inlemek, sızlanmak
quemado/a yanmış
 Son Çevrilenler
 Populer Çeviriler
 Son Eklenenler